Collegiate Shag

Op dit moment zijn er geen modules Collegiate Shag gepland. Wanneer we deze weer inplannen zorgen we dat je dat weet via de nieuwsbrief of Facebook. Ook updaten we dan deze website weer met alle informatie die je nodig hebt.

Rouleren

In alle levels wordt er gerouleerd in de lessen. Collegiate Shag is een sociale dans, dit is goed te zien op socials, iedereen danst met iedereen. In de les wordt dit sociale aspect nagebootst,, zodat iedereen gewend is om met anderen te dansen. Naast dat rouleren leuk is en goed voor sociale omgang, is het ook zeer belangrijk voor de dansontwikkeling.
Doordat iedereen zijn eigen stijl en inbreng heeft in de dans, is het dansen met verschillende partners een verrijking voor de eigen dans. Men raakt gewend aan verschillende leider- en volgereigenschappen, het leren van de dans gaat hierdoor het snelst.