Jazz In Town – 29 April


*English below

Jazz In Town, een gezellig en inspirerende workshop dag, georganiseerd voor en door swingdansers.

Lindy Hop is een fantastische dans, want naast het creëren van een dans op authentieke swingjazz muziek, is de wereld van swing sociaal, warm en verwelkomend. Deze dag is er om geïnspireerd te raken, door de muziek, door de leraren maar zeker ook door elkaar.

De tracks

Je kunt kiezen uit 2 tracks.
Track 1:
2x Lindy Hop les, 1 x Balboa
Track 2:
2x Lindy Hop les, 1x Solo Jazz

Of je koopt losse lessen
Lindy Hop door Andrea & Benedetta
Lindy Hop door Julien & Mariette
Balboa
Solo Jazz

We bieden 2 niveaus Lindy Hop lessen deze dag;
Niveau 1:
Je kent de basisfiguren 6-count circle, 8-count circle, send out, return, trade places, tuckturn en Hip Hip Hooray, She Goes en He Goes. Je hebt kennis van de SwingOut, hij hoeft nog niet perfect te gaan, maar de basis is er. Je kunt de basic Charleston.

Niveau 2: Bovenstaande figuren dans je met gemak, je hebt inzicht in je frame, kennis van stretch en pressure en de momenten dat je deze opzoekt. De basis van syncopatie zit in je lijf en je triplesteps. De SwingOut loopt goed en je hebt meerdere variaties op de SwingOut in je repertoire zitten. Je kunt de basic Charleston en hebt enkele figuren in je repertoire zitten.

De Balboa en de Solo Jazz les zijn open level en voor iedereen geschikt.

Zaal 1: Lindy Hop 1 en 2, Solo Jazz – Andrea & Benedetta
Zaal 2: Lindy Hop 2 & 1,Balboa – Julien & Mariette

De leraren

De leraren van de eerst Jazz In Town zijn 4 vrolijke, inspirerende en uitdagende dansers.

Julien en Mariette Rayee

Lindy Hop & Balboa

Julien en Marriette wonen in Breda en geven daar al sinds jaar en dag les. Julien is één van de oprichters van de Breda swingdansscene (SwingCityBreda) en heeft een echt dansershart. Julien en Mariette staan het liefst op de dansvloer, het is hun lifestyle.

In 2008 ontdekten Julien en Mariette Lindy Hop, na jarenlang stijldansen verloor hij zijn hart aan Lindy Hop. Vanaf dat moment volgde hij lessen en workshops in binnen- en buitenland.
Mariette was meteen verkocht toen ze Lindy Hop zag. In de beginjaren volgde ze vele workshops en ook wekelijkse lessen in Eindhoven. Na de oprichting van SwingCityBreda is ze les gaan geven in Breda.

Andrea De Vincenzi & Benedetta Valerio

Lindy Hop & Solo Jazz

Andrea en Benedetta zijn van Italiaanse afkomst maar wonen al enkele jaren in Den Haag. Na les te hebben gegeven in een van de grootste scholen van Italië, de prestigieuze Your Swing, verhuisden Andrea en Benedetta naar Nederland en vonden een gepassioneerde Swing-gemeenschap die klaar stond om hen te verwelkomen.
Ze toonden hun passie vanaf de allereerste week en begonnen deze al snel te delen via lessen in de Hague Hoppers Studio.

Andrea en Benedetta zien Lindy Hop als een conversatie, waarbij de éen zich laat inspireren door de ander en waar het improviseren volgens de muziek en technieken geen grenzen kent! Je ziet ze overal: op elk feest in de buurt, maar ook op de vloer van internationale evenementen, of zelfs in geavanceerde competitie, altijd met een grote glimlach op hun gezicht.

Diner

Neha Jain kan fantastisch koken en jij hebt geluk, want speciaal voor ons komt ze naar Nijmegen om haar overheerlijke Indian Streetfoot te maken. Kijk op Saahpaat.com om alvast te watertanden bij haar gerechten.
UITVERKOCHT

Namaste, hallo!

On my couch, day dreaming a little. .. 😉 drawing parallels between Jazz dancing and Indian Streetfood.
The jazzy hand moments, expressions, swirls, twists, hops, the childlike mischief is my definition when I dance jazz, dusted with a sprinkle of attitude! The exact same way the playful flavors of streetfood dances in your mouth!
Combined with the oohs and the aahs expressions.
(Tip : to do jazz hands while eating, add the extra chillies 🔥, but that’ll be your choice so don’t get scared) haha!! Like Eveline always says, ”Smile, enjoy even when you do not know the next step, enjoyy” ♥ hehehe! an ear to ear smile because it’s jazz, what more reason, right!?
Get ready for an explosion of flavors with dancing!

Jazz is love. so is food.
IG link FB link

Neha Jain – saahpaat

Wijnproeverij

Nasos, een Griekse danser én wijnverkoper komt met fantastische Griekse wijnen naar Nijmegen. Hij laat je 3 verschillende wijnen proeven en geeft je de mogelijkheid om achteraf een paar flessen mee naar huis te kunnen nemen.
De wijnproeverij is op inschrijving,
Kosten per persoon €10,-
Het reserveren en betalen van je plek in de wijnproeverij doe je tijdens het aanschaffen van je ticket.
Laatste inschrijfdag wijnproeverij: 21/4
Vol = vol

Regardless of whether you are a wine connoisseur, just another drunkard or simply someone who normally can’t tell the difference between water and wine, do your palate a favour and join us for something special.

The 29th of April shall be a feast of the senses, bringing together our common passion for Swing dances and a taste of Southern Greece’s finest wines. For, “In a country which found a balance between beauty and freedom, a cup of fine wine symbolized the joys of the body, a taste of creation and the knowledge of life”.

In a more practical tone, a number of carefully selected bottles from my cellar will be open for you to enjoy. The wine shall speak for itself, however I will also be there to tell you nice stories, receive your questions (wine is the answer) and help you choose the bottle(s) that suits your personality best!

In the meantime à https://www.instagram.com/t_h_y_r_s_u_s/

Nasos Zafeiropoulos

De locatie

Alle lessen worden gegeven bij Riverland Healthcentre, De Biezen 1
Er is wel een ruimte om je om te kunnen kleden, helaas zijn er geen douches aanwezig
Parkeren is gratis en er is voldoende parkeerplek.

Koffie en thee is te koop bij de locatie, bier/wijn en fris verkoopt JazzOut zelf.

De dansavond

We eindigen de dag met een gezellige social! Jazz(Night)Out met live muziek van de The Charlestown Jazzband. Zij komen hun authentieke Swingjazz voor ons spelen en in de tussentijd houden de DJ’s je met je voeten op de vloer. Uiteraard is er een bar aanwezig. Het ticket voor de social is inbegrepen bij je Jazz In Town- ticket.


De prijzen / prices

Single ticket: €42,-
Koppel ticket / couple ticket: €79,-
Single workshop ticket: €15,-
Diner: UITVERKOCHT
Wijnproeverij / wine tasting: €10,-


Jazz In Town, a fun and inspiring workshop day, organized for and by swing dancers.

Lindy Hop is a fantastic dance, because besides creating a dance to authentic swing jazz music, the world of swing is social, warm and welcoming. This day is there to be inspired, by the music, by the teachers, but certainly also by each other.

The tracks

You can choose from 2 tracks.
track 1:
2x Lindy Hop class, 1x Balboa
Track 2:
2x Lindy Hop lesson, 1x Solo Jazz

Or you buy single workshop tickets
Lindy Hop by Andrea & Benedetta
Lindy Hop by Julien & Mariette
Balboa
Solo Jazz

We offer 2 levels of Lindy Hop classes this day;
Level 1:
You know the basic figures 6-count circle, 8-count circle, send out, return, trade places, tuckturn and Hip Hip Hooray, She Goes and He Goes. You have knowledge of the SwingOut, it doesn’t have to go perfectly yet, but the basis is there. You can do the basic Charleston. 

Level 2:
You dance the above figures with ease, you have insight into your frame, knowledge of stretch and pressure and the moments when you look them up. The basis of syncopation is in your body and your triple steps. The SwingOut is going well and you have several variations of the SwingOut in your repertoire. The Charleston step and some moves are in your repertoire.

The Balboa and Solo Jazz classes are open level and suitable for everyone.

Find the timetable [tijdschema] above.

The teachers

The teachers of the first Jazz In Town are 4 cheerful, inspiring and challenging dancers.

Julien and Mariette Rayee

Lindy Hop & Balboa

Julien and Marriette live in Breda and have been teaching there for many years. Julien is one of the founders of the Breda swing dance scene (SwingCityBreda) and has a real dancer’s heart. Julien and Mariette prefer to be on the dance floor, it’s their lifestyle.

In 2008 Julien and Mariette discovered Lindy Hop, after years of ballroom dancing he lost his heart to Lindy Hop. From that moment on he attended classes and workshops at home and abroad.
Mariette was immediately sold when she saw Lindy Hop. In the early years she attended many workshops and weekly classes in Eindhoven. After setting up SwingCityBreda, she started teaching in Breda.

Andrea De Vincenzi & Benedetta Valerio

Lindy Hop & Solo Jazz

Andrea and Benedetta are of Italian descent but have been living in The Hague for several years. After teaching in one of the biggest schools of Italy, the prestigious Your Swing, Andrea and Benedetta moved to the Netherlands and found a passionate Swing community ready to welcome them.
They showed their passion since the very first week and started soon to share it through classes at the Hague Hoppers Studio.

They love to see Lindy Hop as a conversation, where one takes inspiration from the other and where improvising following the music and techniques has no limits! You will see them everywhere: attending every party in the area, but also on the floor of international events, or even in advanced competition, always with a big smile on their faces.

Dinner

Neha Jain is a fantastic cook and you are lucky, because she is coming to Nijmegen especially for us to make her delicious Indian Streetfoot. Check out Saahpaat.com to get your mouth watering at her dishes.
SOLD OUT

Namaste, hallo!

On my couch, day dreaming a little. .. 😉 drawing parallels between Jazz dancing and Indian Streetfood.
The jazzy hand moments, expressions, swirls, twists, hops, the childlike mischief is my definition when I dance jazz, dusted with a sprinkle of attitude! The exact same way the playful flavors of streetfood dances in your mouth!
Combined with the oohs and the aahs expressions.
(Tip : to do jazz hands while eating, add the extra chillies 🔥, but that’ll be your choice so don’t get scared) haha!! Like Eveline always says, ”Smile, enjoy even when you do not know the next step, enjoyy” ♥ hehehe! an ear to ear smile because it’s jazz, what more reason, right!?
Get ready for an explosion of flavors with dancing!

Jazz is love. so is food.
IG link FB link

NEHA JAIN – SAAHPAAT

Wine tasting

Nasos, a Greek dancer and wine seller is coming to Nijmegen with fantastic Greek wines. He lets you taste 3 different wines and gives you the opportunity to take a few bottles home with you afterwards.
The wine tasting is on registration,
Costs per person €10,-
You reserve and pay for your place in the wine tasting when purchasing your ticket.
Last registration day wine tasting: 21/4
Spots are limited

Regardless of whether you are a wine connoisseur, just another drunkard or simply someone who normally can’t tell the difference between water and wine, do your palate a favour and join us for something special.

The 29th of April shall be a feast of the senses, bringing together our common passion for Swing dances and a taste of Southern Greece’s finest wines. For, “In a country which found a balance between beauty and freedom, a cup of fine wine symbolized the joys of the body, a taste of creation and the knowledge of life”.

In a more practical tone, a number of carefully selected bottles from my cellar will be open for you to enjoy. The wine shall speak for itself, however I will also be there to tell you nice stories, receive your questions (wine is the answer) and help you choose the bottle(s) that suits your personality best!

In the meantime à https://www.instagram.com/t_h_y_r_s_u_s/

Nasos Zafeiropoulos

The location

All classes are at Riverland Healthcentre, De Biezen 1
There is a room to change clothes, unfortunately there are no showers.
Parking is free and there is more than enough parking space.

Coffee and tea is available against payment at the location, beer/wine and soft drinks are sold by JazzOut.

The social

We end the day with a great social! Jazz(Night)Out with live music from The Charlestown Jazzband. They come to play their authentic Swing Jazz for us and in the meantime the DJs keep you on the floor.
Of course there is a bar. The ticket for the social is included with your Jazz In Town ticket.