Jazz in Town – 24 Sept

Workshops, lunch en dansmiddag met David Tritel

*English below

De tweede editie van Jazz in Town, een gezellige workshop dag georganiseerd door en voor swingdansers (to-be).
Op deze inspirerende Jazz in Town leer je van de beste. Deze hele dag draait om geïnspireerd en uitgedaagd te worden, om te genieten van de muziek, de leraren, de lesstof en vooral ook van elkaar!

Tracks:

Je kunt kiezen uit 2 tracks:
Track 1 (Snelcursus Lindy Hop):
Lindy hop voor beginners/beginner+
Geen danservaring nodig
Inclusief toegang tot de dansmiddag

Track 2:
Lindy Hop voor intermediate tot intermediate+ dansers
Minimaal 6 maanden Lindy Hop danservaring nodig
Inclusief toegang tot de dansmiddag

Of je koopt losse lessen: exclusief social entree
Lindy hop (Int/int+): Building on your techniques
Lindy Hop (Int/int+): Getting creative in your dance
Lindy Hop (Int/int+): Fancy variations on the SwingOut
Lindy Hop (beg/beg+): 6 count basics
Lindy Hop (beg/beg+): 6 count challenges
Lindy Hop (beg/beg+): 6 count variations & breaks

Leraren

David C. Tritel is een Lindy hop, Balboa en Blues dansinstructeur uit Californië die momenteel les geeft in Krakau, Polen. Hij danst al bijna 23 jaar Lindy Hop en staat bekend om het geven van technisch diepgaande lessen om zowel skills als communicatie in de dans te verbeteren.

Zijn stijl is creatief en hij houdt van improvisatie, waarbij hij methoden gebruikt waarmee leiders nieuwe variaties op de dansvloer kunnen bedenken en waardoor volgers de beweging kunnen interpreteren zonder dat dit afdoet aan de vrijheid van de dans.

In de afgelopen jaren is David teruggegaan naar de roots van de muziek, met de nadruk op de originele muzikanten die het beste uit elke beat halen. Hoewel David eerder workshops heeft gegeven in veel steden, waaronder Londen, Berlijn, Warschau en Kopenhagen, zal dit zijn eerste bezoek aan Nederland zijn en hij is erg enthousiast om zijn ideeën in ons prachtige land te delen!

KJ & Megan van Maren zijn als sinds jaar en dag bij JazzOut. Na hun eerste les Lindy Hop klopte hun hart wat sneller, voor elkaar en voor deze prachtige dans. Deze 2 rond de wereld reizende dansverslaafden zijn een ster in het overbrengen van hun passie voor Lindy Hop.

KJ komt origineel uit de breakdance scene, na jaren breakdance wilde hij wel eens wat anders. Hij zette daarom zijn eerste (triple) step op de Lindy Hop dansvloer. Direct verslaafd aan de eindeloze creatieve mogelijkheden in deze dans en de bijbehorende jazzy cultuur is hij altijd op zoek naar de tofste breakdance en Lindy Hop combinaties.

Megan is verliefd op swing en dat straalt ze uit. Ze werd overvallen door enthousiasme toen ze de eerste keer Lindy Hoppers zag dansen. Op dat moment heeft ze zich meteen, samen met KJ, aangemeld voor de lessen. Haar enthousiasme is in korte tijd omgeslagen naar een echte passie. Deze passie weet zij als geen ander over te brengen in haar lessen.

Lunch

Je kunt deelnemen aan de gezamenlijke lunch, meteen na de eerste workshop. Als lunch bieden we verschillende soorten broodjes, salades en andere geweldige dingen om je energie te geven voor de volgende lessen. Natuurlijk zit er ook een drankje zoals koffie, thee of fris inbegrepen bij de prijs.
Er wordt rekening gehouden met je eetwensen, eventuele allergieën en intoleranties.

Locatie

Alle lessen worden gegeven bij Riverland Healthcentre, De Biezen 1
Er is wel een ruimte om je om te kunnen kleden, helaas zijn er geen douches aanwezig
Parkeren is gratis en er is voldoende parkeerplek.

Jazz on Sunday – dansmiddag

We eindigen de dag met een gezellige social! Jazz on Sunday. Bij voldoende aanmeldingen voor de workshopdag regelen we een toffe band waarbij we garanderen dat je niet stil kan staan! Uiteraard is er een bar aanwezig. Het ticket voor de social is inbegrepen bij je Jazz In Town- workshop track ticket.

Prijzen / prices

Single ticket: €37,-
Koppel ticket / couple ticket: €69,-
Single workshop ticket: €15,-
Lunch: €10,-

English

The second edition of Jazz in Town, a fun workshop day organized by and for swing dancers.
On this inspiring Jazz in Town you learn from the best. This whole day is all about being inspired and challenged, to enjoy the music, the teachers, the teaching material and especially each other!

Tracks

You can choose from 2 tracks:
Track 1 (Fast track for beginners):
Lindy hop for beginners/beginner+
No dance experience needed.
Including entrance to the social.

Track 2:
Lindy Hop for intermediate to intermediate+ dancers
Minimum of 6 months Lindy Hop dance experience required.
Including entrance to the social.

Or you join single workshops (social entrance not included)
Lindy hop (Int/int+): Building on your techniques
Lindy Hop (Int/int+): Getting creative in your dance
Lindy Hop (Int/int+): Fancy variations on the SwingOut
Lindy Hop (beg/beg+): 6 count basics
Lindy Hop (beg/beg+): 6 count challenges
Lindy Hop (beg/beg+): 6 count variations & breaks

Teachers

David Tritel is a Lindy Hop, Balboa, and Blues Dance instructor from California who currently teaches locally in Kraków, Poland.  He has been dancing Lindy Hop for nearly 23 years and is known for teaching advanced techniques to improve both power and communication in the dance. 

His style focuses on creativity and improvisation, using methods that allow leaders to come up with new steps on the dance floor and allowing followers to understand the movement instantly while never making the dance feel rough or forced.

In the past few years, David has been getting back to the roots of the music, focusing on classic musicians that bring out the most in every beat.  Although David has previously taught workshops in many cities including London, Berlin, Warsaw, and Copenhagen, this will be his first visit to The Netherlands, and he is very excited to share his ideas in this beautiful country!

KJ & Megan van Maren have been with JazzOut for years. After their first Lindy Hop lesson, their hearts beat a little faster, for each other and for this beautiful dance. These 2 dance addicts who travel around the world are a star in conveying their passion for Lindy Hop.

KJ originally comes from the breakdance scene, after years of breakdance he wanted something different. He therefore put his first (triple) step on the Lindy Hop dance floor. Immediately addicted to the endless creative possibilities in this dance and the associated jazzy culture, he is always looking for the coolest breakdance and Lindy Hop combinations.

Megan is in love with swing and it shows. She was overcome with enthusiasm the first time she saw Lindy Hoppers dance. At that moment she immediately signed up for the lessons, together with KJ. Her enthusiasm quickly turned into a real passion. She knows how to convey this passion in her lessons like no other.

Lunch

You can participate in the joint lunch, immediately after the first workshop. For lunch we offer different kinds of sandwiches, salads and other great things to give you energy for the next lessons. Of course there is also a refreshing drink such as coffee, tea or soda included in the price.
Your dietary wishes, or any allergies and intolerances will be taken into account.

Location

All classes are given at Riverland Healthcentre, De Biezen 1
There is a room to change clothes, unfortunately there are no showers
Parking is free and there is ample parking space.

Jazz on Sunday – social

We end the day with a fun social! Jazz on Sunday. If there are enough registrations for the workshop day, we will arrange a great band where we guarantee that you will not be able to stand still! Of course there is a bar. The ticket for the social is included in your Jazz In Town workshop track ticket.