Missie & visie

*English below

Intro

JazzOut zou het allerliefste willen dat de hele wereld weet van het bestaan van alle verschillende partner en solo Swing dansen en het plezier wat die dansen aan je leven geven.  

Missie

JazzOut focussed zich op het verspreiden van Swing dans en Swing gerelateerde dansen door reguliere partner en solo Swing dans lessen aan te bieden. Naast lessen organiseren, hosten en performen we Swing dans events, workshops, feesten en shows. Alle dansen binnen de Swing zijn sociale dansen. Van origine brachten zij mensen dichter bij elkaar en dichten de kloven tussen verschillende groepen. Deze community moet worden gevoed en verzorgd om te kunnen floreren. Wij doen dat door iedereen te verwelkomen in de Swing dans scene. 

We helpen onze leden en studenten hun eigen danstalenten te ontdekken en ontwikkelen en dagen iedereen uit op hun eigen level. Om dit te bewerkstelligen bieden we verschillende levels lessen aan en werken we tijden de les zo persoonsgericht mogelijk. We hebben een open instelling voor elk type of elk niveau danser. Hiervoor bieden we lessen aan van hoge kwaliteit op klassikaal en persoonlijk niveau, in een veilige omgeving. We bieden een open en respectvolle leeromgeving waarin iedereen zich welkom voelt.

De danslessen focussen zich op plezier, creativiteit, zelfontwikkeling, dansvaardigheden, body-awareness en danstechnieken in een niet bepaalde volgorde. Onze lessen worden gegeven door constant ontwikkelende dansleraren. Zij zijn energiek, gepassioneerd over Swing en respectvol naar de dans en dansers. Het JazzOut team bestaat uit gepassioneerde, toegewijde, constant verbeterende, gedreven en zelfstandig dansers met een grote liefde voor Swing dans. Wij zijn gedreven om de Swing dans scene te laten groeien tot ongekende grootte. 

Visie

Iedereen kan Swing dansen en de hele wereld zou Swing moeten kennen. We hebben een grote passie om iedereen die we kunnen bereiken te laten kennismaken met de geweldige dansen die Swing te bieden heeft. In het kort: We want to make Swing dance great again! 

Kernwaarden

Hoge kwaliteit

Bij JazzOut bieden we hoog-kwaliteit lessen en optredens aan, deze worden gegeven door leraren en performers met hoog ontwikkelde dansvaardigheden. Alles wat wij doen is op het hoogste level dat we kunnen bieden. 

Plezier

Swing bestaat voor het grootste gedeelte uit plezier maken op de dansvloer. Onze lessen reflecteren dit, net zoals onze workshops en optredens. Er is nooit een saai moment. Ook de socials (dansavonden) draaien om plezier maken met elkaar. 

Professionaliteit 

Naast hoge kwaliteit staat professionaliteit, we investeren in ons team en in de school om de professionaliteit zo hoog mogelijk te hebben op alle gebieden. Onze leraren zijn ontwikkeld en vaardig in een professionele aanpak, optredens en lesgeven.

Toegankelijkheid

Swing dans zou toegankelijk moeten zijn voor alle soorten mensen. Leeftijd, gender, levensstijl, uiterlijk of beperkingen in beweging zouden niet in de weg moeten staan om Swing te leren. Wij staan open voor alle mensen en zijn altijd bereid om oplossingen te vinden wanneer dat nodig is.  

Groei

JazzOut startte als een kleine vereniging in 2017, maar onze passie is groter worden, meer dansstijlen in ons lesplan opnemen en zoveel mogelijk Swing dans feesten, lessen en optredens bieden als we kunnen. 


Intro

JazzOut would love the whole world to know about the existence of Swing dancing and the joy it brings to your life.

Mission

JazzOut focuses on the spreading of Swing dance and Swing related dances, by offering regular partnered and solo Swing dance classes. We organise, host and perform Swing dance events, workshops, parties and shows. All Swing dances are social dances. In origine they brought people together and bridged the gaps between different people. This community needs to be nourished and taken care of so it can flourish. We do that by welcoming everyone into the Swing dance scene. 

We help our students to discover and develop their own dancing talents by challenging everyone at their own level. Therefore we offer different levels of classes and are constantly working on a personal level during the classes. We have an open mind about every type or skilled dancer. For this we offer high-quality classical and personal, dance lessons in a safe environment. We offer an open and respectful learning space in which all people feel welcome. The dance classes are focussed on fun, creativity, self-development, skills, body-awareness and technique, in a non-particular order.

Our classes are taught by constantly developing swing dance teachers who are energetic, passionate about Swing dancing and respectful to the dance and the dancers. The JazzOut team consists of passionate, committed, constantly improving, independent dancers who have a great love for Swing dance and are driven to make the Swing dance scene grow. 

Vision

Everyone can Swing dance and the whole world should know about it. We are passionate to present Swing dance to everyone we can reach and make it accessible to all. In short, we want to make Swing dance great again!

Core Values

High-quality

At JazzOut we offer high-quality lessons and performances, from highly skilled teachers and performers. Everything we do will be at the highest level we can offer.

Fun

Swing dancing is full of fun and so are our classes, workshops and performances. There is never a dull moment. This counts for the socials as well, it’s all about having fun together. 

Professionality 

Next to high-quality is professionality, we invest in our team and in our school to improve the professionality in all areas. Our teachers are well-skilled and professional in their approach, performing and teaching. . 

Accessibility 

Swing dance should be accessible to all kinds of people. Age, gender, style of living, psychical appearance or limitations in moving should not restrict someone from dancing Swing dance. We are open to all people and are willing to find solutions whenever necessary

Growth

JazzOut started small in 2017, but we are passionate about growing bigger, adding more dances to our curriculum and hosting as many Swing dance classes, parties, performances and workshops as we can.