Algemene voorwaarden

*English below

Reguliere lessen

Betalingen

Betalingen voor de wekelijkse lessen worden voldaan door overmaken, een betalingslink, Paypal of contant.

Wil je in meerdere termijnen betalen dan kan dat, contacteer JazzOut hiervoor om een regeling te treffen. 

Registratie

Je registratie is altijd voor het hele blok. (zie beschrijving van het event voor de duur van het blok) JazzOut geeft geen terugbetaling wanneer je één of meerdere lessen mist, ook geven we geen korting omdat je van te voren weet dat je lessen zult missen. 

Na de registratie wordt je in de les ingedeeld of op de wachtlijst geplaatst. Je krijgt een e-mail met betalingsinstructies en een termijn waarin de betaling binnen moet zijn. Wanneer de betaling niet op tijd binnen is krijg je één herinnering. Na verloop van deze tweede datum wordt je plek weggegeven aan de volgende persoon op de wachtlijst. Je registratie is dan niet meer geldig, je kan je opnieuw aanmelden wanneer je alsnog mee wil doen in de lessen. Zodra we plek voor je hebben, informeren we je daarover.
Het is JazzOut toegestaan je in een ander level te plaatsen dan waarvoor je hebt geregistreerd, als zij denken dat je je voor een niet-passend level hebt ingeschreven. Ben je in twijfel over welk level je zou moeten kiezen, vraag dit dan aan één van de leraren van JazzOut. Je krijgt geen terugbetaling wanneer je niet op het level in wordt geschreven wat je had gewenst.
Wanneer je een betaling doet zonder registratie is dit geen registratie, wanneer er geen plek voor je is in de les storten we de betaling terug minus €5,- administratiekosten. Is er wel plek vragen we je de inschrijving af te ronden.

Na inschrijving als een single lead, matchen we je aan een single follow op de wachtlijst en vice versa. Daarna kun je je niet meer inschrijven als koppel met iemand anders omdat we al een lead of follow blij hebben gemaakt met een plekje. 

Annuleren

 • Volledige terugbetaling minus €5,- administratiekosten wanneer je meer dan een maand voor aanvang van het blok annuleert
 • 50% terugbetaling wanneer je binnen een maand en een week voor aanvang van het blok annuleert
 • Je krijgt geen terugbetaling wanneer je in de laatste week voor aanvang van het blok annuleert
 • Betaling moet binnen zijn op de datum aangegeven in de betalingsmail, we sturen je eenmalig een herinnering, na deze uiterlijke datum vervalt je registratie. Je kan je opnieuw inschrijven wanneer je alsnog mee wil doen aan het blok.

Onvoorziene omstandigheden

Kunnen de lessen door onvoorziene omstandigheden niet in real-life op het normale moment doorgaan, zullen de lessen verzet worden of online gegeven worden.

Verantwoordelijkheid

JazzOut is niet verantwoordelijk voor enig lichamelijk letsel, persoonlijk letsel of verlies tijdens de lessen.

Privacy

Jij en je danspartner (indien van toepassing) worden toegevoegd aan de JazzOut mailinglist.

We gebruiken Social media voor promotionele doeleinden. Dit betekend dat het mogelijk is dat er foto’s en video’s worden gemaakt tijdens de lessen waar jij in zit en dat we deze posten. Wil je liever niet op beeld, contacteer ons op voorhand. We nemen je wens mee maar kunnen niet beloven dat je nooit op de foto of video zal staan.

Workshops

Wanneer er te weinig aanmeldingen zijn voor een workshop, zal de workshop gecancelled worden en volledig worden terugbetaald. 

Betalingen

Betalingen voor de workshops worden voldaan door overmaken, betalingslink, Paypal of contant. 

Registratie

Je registratie is voor de hele workshop.  JazzOut geeft geen terugbetaling wanneer je één of meerdere lessen mist, ook geven we geen korting omdat je vantevoren weet dat je lessen zult missen. 

Na de registratie wordt je in de workshop ingedeeld of op de wachtlijst geplaatst. Je krijgt een e-mail met betalingsinstructies en een termijn waarin de betaling binnen moet zijn. Wanneer de betaling niet op tijd binnen is krijg je één herinnering. Na verloop van deze tweede datum wordt je plek weggegeven aan de volgende persoon op de wachtlijst. Je registratie is dan niet meer geldig, je kan je opnieuw aanmelden wanneer je alsnog mee wil doen in de lessen. Zodra we plek voor je hebben, informeren we je daarover.

Het is JazzOut toegestaan je in een ander level te plaatsen dan waarvoor je hebt geregistreerd, als zij denken dat je je voor een niet-passend level hebt ingeschreven. Ben je in twijfel over welk level je zou moeten kiezen, vraag dit dan aan één van de leraren van JazzOut. Je krijgt geen terugbetaling wanneer je niet op het level in wordt geschreven wat je had gewenst.
Wanneer je een betaling doet zonder registratie is dit geen registratie, wanneer er geen plek voor je is in de les storten we de betaling terug minus €5,- administratiekosten. Is er wel plek vragen we je de inschrijving af te ronden.

Na inschrijving als een single lead, matchen we je aan een single follow op de wachtlijst en vice versa. Daarna kun je je niet meer inschrijven als koppel met iemand anders omdat we al een lead of follow blij hebben gemaakt met een plekje. 

Het is toegestaan om iemand in jouw plaats te vinden wanneer je de betaling zelf regelt en de organisatie op de hoogte stelt. Dit persoon moet dezelfde rol, indien van toepassing, and hetzelfde level zijn. Level moet gecontroleerd worden door één van de leraren van JazzOut. 

Annuleren

 • Volledige terugbetaling minus €5,- administratiekosten wanneer je meer dan een maand voor aanvang annuleert
 • 50% terugbetaling wanneer je binnen een maand en een week voor aanvang van de workshop annuleert
 • Je krijgt geen terugbetaling wanneer je in de laatste week voor aanvang van de workshop annuleert
 • Betaling moet binnen zijn op de datum aangegeven in de betalingsmail, we sturen je eenmalig een herinnering, na deze uiterlijke datum vervalt je registratie. Je kan je opnieuw inschrijven wanneer je alsnog mee wil doen aan de workshop. 

Onvoorziene omstandigheden

Kan de workshop door onvoorziene omstandigheden niet in real-life op het afgesproken moment doorgaan, zullen de lessen verzet worden of online gegeven worden.

Verantwoordelijkheid

JazzOut is niet verantwoordelijk voor enig lichamelijk letsel, persoonlijk letsel of verlies tijdens workshops.

Privacy

Jij en je danspartner (indien van toepassing) worden toegevoegd aan de JazzOut mailinglist

We gebruiken Social media voor promotionele doeleinden. Dit betekend dat het mogelijk is dat er foto’s en video’s worden gemaakt tijdens de lessen waar jij in zit en dat we deze posten. Wil je liever niet op beeld, contacteer ons op voorhand. We nemen je wens mee maar kunnen niet beloven dat je nooit op de foto of video zal staan.

Huisregelement

Klik hier voor het huisreglement van JazzOut. Ieder lid heeft zich te gedragen zoals beschreven in dit reglement zodat er een veilige en fijne sfeer gewaarborgd kan worden. 


Regular Classes

Payments

Payment for the weekly classes is done by transferring, Payment link, cash or PayPal.

If you do not want to pay the whole fee at once, please contact us, we can make an arrangement for you.

Registration

Your registration is for the whole block (see the event for the dure of the block) JazzOut can not refund you if you miss classes nor reduce the fee because you are going to miss classes. 

After registration you will be registered in the classes or put on a waiting list. You will receive an email with payment details and a term within which you need to pay. If we did not receive your payment within that term, you will get one reminder. After that your spot will go to the next person on the waiting list. Your registration is not valid anymore, you can sign up again if you want to participate in the classes. As soon as we have a spot for you, we will inform you.

JazzOut is allowed to place you in another level than you registered for, if they find you registered for a non-fitting level. If you are in doubt to what level you should sign up, ask one of the teachers of JazzOut before you subscribe. You will not get refunded when you are not placed in the level you desire. 

When you place a payment without registration it is not a registration, If there is no space for you in the class we will refund your money minus €5 for administration costs. If there is a spot, we ask you to fill in the registrationform. 

After signing up as a single lead we will match you to a single follow from the waiting list, and vice versa. After that you cannot register as a couple with someone else anymore, because we already made another follow/lead happy.

Cancellations

 • Full restitution of the fee minus €5 for administration costs when you cancel more than a month before the block starts.
 • 50% restitution when you cancel between a month and a week before the block starts. 
 • There is no restitution if you cancel in the last week before the start of the block starts.
 • Payment should be received on the date stated in the confirmation mail, we will send you one reminder, after the expiration date of the reminder, your registration does not count. You can register again if you want to participate in the workshop.

Unforseen circumstances

In the case that the class cannot happen because of unforseen circumstances the class will be rescheduled or will be held online.

Responsibility 

JazzOut is not responsible for any physical injuries, personal damage or loss during the classes.

You and your dance partner (if applicable) will be added to JazzOut’s mailing list. 

Privacy

You and your partner, if implicable, will be added to the JazzOut mailing list.

We use Social media for promotional purposes. This means that it is possible we make pictures or videos during classes with you in it, and post these online. If you rather do not want to be in these photos and videos, contact us about it. We will take your wish into account, unfortunately we cannot assure you, you won’t be in the pictures or videos we post. 

Workshops

When there are too little registrations for a workshop, the workshop will be cancelled and you will be refunded. 

Payments 

Payment for the workshops is done by transferring, payment link, cash, or PayPal.

Registrations

Your registration is for the whole workshop. After registration you will be registered in the workshop or put on a waiting list. You will receive an email with payment details and a term within which you need to pay. If we did not receive your payment within that term, you will get 1 reminder. After that your spot will go to the next person on the waiting list. Your spot is then given away, you can sign up again if you want to participate in the classes. As soon as we have a spot for you, we will inform you.

JazzOut is allowed to place you in another level than you registered for, if they find you registered for a non-fitting level. If you are in doubt to what level you should sign up, ask one of the teachers of JazzOut before you subscribe. You will not get refunded when you are not placed in the level you desire. 

When you place a payment without registration it is not a registration, If there is no space for you in the class we will refund your money minus €5 for administration costs. If there is a spot for you, we will ask you to fill in the registrationform.

After signing up as a single lead we will match you to a single follow, if applicable, from the waiting list, and vice versa. After that you cannot register as a couple with someone else anymore, because we already made another follow/lead happy.

You are allowed to find someone in your place if you organise payment yourself and let the organisation know. This person must be the same role, if applicable, and the same level. Level has to be checked by one of the teachers of JazzOut

Cancellations

 • Full restitution of the fee minus €5 for administration costs when you cancel more than a month before the workshop.
 • 50% restitution when you cancel between a month and a week before the workshop.
 • There is no restitution if you cancel in the last week before the start of the workshop.
 • Payment should be received on the date stated in the confirmation mail, we will send you one reminder, after the expiration date of the reminder, your registration does not count. You can register again if you want to participate in the workshop.

Unforseen circumstances

In the case that the class cannot happen because of unforseen circumstances the class will be rescheduled or will be held online.

Responsibility

JazzOut is not responsible for any physical injuries, personal damage or loss during the workshop, including workshops with aerials.

Privacy

You and your dance partner (if applicable) will be added to JazzOut’s mailing list. 

We use Social media for promotional purposes. This means that it is possible we make pictures or videos during classes with you in it, and post these online. If you rather do not want to be in these photos and videos, contact us about it. We will take your wish into account, unfortunately we cannot assure you, you won’t be in the pictures or videos we post. 

Domestic Regulations

Click here to see the Domestic Regulations stated by JazzOut. Every member ought to behave as stated in the Domestic Regulations so JazzOut can ensure a safe and pleasant atmosphere.