Lindy Hop

Je kunt nu Lindy Hop leren dansen bij JazzOut in Nijmegen, we bouwen ons curriculum op in Dansmanden. Lees daarover meer.

Iedereen kan zich inschrijven voor de Dansmaanden. Wil je graag een proefles meedoen? Dat kan! Iedere eerste donderdag van de maand is daar mogelijkheid toe.

De levels lopen uiteen van absolute beginners tot gevorderden. Lindy Hop is voor iedereen, ongeacht leeftijd, gender of (geen) danservaring etc. Iedere maand start er een nieuwe reeks lessen.

Algemeen

Rouleren

In alle levels wordt er gerouleerd in de lessen. Lindy Hop is een sociale dans, dit is goed te zien op socials, iedereen danst met iedereen. In de les wordt dit sociale aspect nagebootst, zodat iedereen gewend is om met anderen te dansen. Naast dat rouleren leuk is en goed voor sociale omgang, is het ook zeer belangrijk voor de dansontwikkeling. Doordat iedereen zijn eigen stijl en inbreng heeft in de dans, is het dansen met verschillende partners een verrijking voor de eigen dans. Men raakt gewend aan verschillende leider- en volgereigenschappen, het leren van de dans gaat hierdoor het snelst.

Partners

Je hebt vooralsnog een partner nodig om je in te schrijven. Rollen zijn genderneutraal, dus wellicht heb je een vriend of vriendin die ook wel wil leren dansen, die je mee kan nemen.
Kun je echt geen partner vinden, adviseren we je om je in te schrijven voor de Solo Jazz lessen.

Lesblokken per level

Beginnerslevel

In het beginnerslevel leer je de basispassen van Lindy Hop waaronder 6-count, 8-count, Charleston & gliding. Tijdens het aanleren van de basismoves met deze basispassen wordt er veel aandacht besteedt aan de dans-, leid- en volgtechnieken die de basis zijn voor de dans.
Tijdens de dansmaanden kun je iedere maand instromen, iedere maand wordt een ander aspect van de beginnerscursus behandeld.

Improvers en gevorderden

In deze levels wordt er voortgeborduurd op de moves uit eerdere levels. Daarnaast worden er verschillende technieken aangeboden, uitgebreid behandeld en ingetraind. Syncopatie, routines, ritmes en complexe moves worden op niveau behandeld. Afhankelijk van het niveau van de danser wordt er gewerkt aan showmanship en wedstrijdtechnieken.

Voor uitgebreide omschrijving van de lesinhoud zie Levelbeschrijving.

Prijzen

De kosten zijn €10,- per les. Lessen worden altijd afgenomen in blokken, 1 maand is 1 blok. Je kunt geen losse lessen afnemen, tenzij het om een proefles gaat. Iedere eerste les van de maand kan er een proefles worden gevolgd.
Voorbeeld: Juni heeft 4 weken, met iedere week één les, het lesgeld voor Juni is dan €40,-

Er is de mogelijkheid om in 2 termijnen te betalen. JazzOut neemt deel aan de ‘Meedoenregeling’ in Nijmegen. Contacteer JazzOut hierover voor meer informatie.

Start nieuw blok

Elke maand start er een nieuw blok, ook voor beginners. Het is belangrijk dat je alle aspecten van de beginnerscursus hebt gehad voordat je door kan naar een volgend level. Iedere maand wordt er dan ook een ander aspect behandeld in de lessen. Nadat alle aspecten zijn gevolgd en deze onder de knie zijn, kan je door naar het volgende level.
Ook in de daaropvolgende levels wordt gekeken naar de behendigheid en vaardigheden in bepaalde technieken en basisonderdelen voordat je door gaat naar het volgende level.

Den Bosch

Hopelijk starten we na de zomer opnieuw in Den Bosch

Nijmegen

Iedere maand start er een nieuw blok voor beginners, improvers & gevorderden

*Registraties voor Lindy Hop zijn altijd open. 

Levelbeschrijving

De lessen zijn ingedeeld op niveau. Het indelen van niveau gebeurt op vaardigheden en inzet, het aantal jaren wat er is gedanst telt weinig mee in de niveaubepaling. Voor zowel de groep als persoon is het belangrijk om op het eigen dans- en leerniveau ingedeeld te zijn om de les zo goed mogelijk aan te kunnen laten sluiten bij de leercurve. Vul bij de inschrijving het niveau in waarvan verwacht wordt dat het de juiste zal zijn. Om het juiste level te kiezen wordt er gebruik gemaakt van onderstaande levelbeschrijving. JazzOut maakt de uiteindelijke beslissing over het deel te nemen level.

Lindy Hop – Beginners

Wanneer je nog nooit Lindy Hop gedanst hebt, of alleen wat proeflessen mee hebt gedaan en dus een absolute beginner bent in Lindy Hop. Dan is dit het level wat gekozen moet worden. 

Over het algemeen wordt er 1 of 2 maal deelgenomen aan de level 1 lessen. De basis moet er goed inzitten voordat men door kan stromen naar het volgende level. Wanneer dit nog niet het geval is, doordat de basis nog niet lukt of er veel lessen zijn gemist zal er in overleg worden gekeken naar welk level het best aansluit. 

Wanneer er al Lindy Hop gedanst is in één rol en er nu op de andere rol ingezet gaat  worden, is dit ook het level wat gekozen moet worden. De basis is voor leiders en volgers verschillend. 

Wanneer er al een andere dans(stijl) beoefend is, is het toch noodzakelijk om het beginnerlevel te volgen. Lindy Hop heeft een ander gevoel, andere technieken en een andere basis dan alle andere dansen. Het kan zelfs lastiger zijn om de andere dans(stijl) los te koppelen van de Lindy Hop stijl.

Lindy Hop Improvers en Gevorderden

De improvers en gevorderden groepen werken zo gedifferentieerd mogelijk. Deze groepen krijgen over het algemeen tegelijkertijd les maar dansen ieder op eigen niveau in clusters. JazzOut bepaald in welke groep je valt.

Aan ieder blok wordt meerdere keren deelgenomen. Het lesprogramma is elk blok verschillend waardoor de lesinhoud uitdagend, verrassend en motiverend blijft. 

Minimale kennis van moves:

 • 6 count basics: Pass by, Trade places, Tuck Turn, Hip Hip Hooray.
  Deze kunnen met gemak gedanst worden
 • 8 count basics: He goes, She goes.
  Deze kunnen met gemak gedanst worden
 • 8 count basics: SwingOut, Lindy Circle.
  De richtingen en basis van wat men moet doen is bekend, hoeft nog niet gemakkelijk te gaan.
 • Charleston Basic.
  Deze basispas kan gedanst worden, maar het hoeft nog niet gemakkelijk te gaan.

Minimale kennis van technieken:

 • De ‘bounce’ is voldoende aanwezig.
 • De beginselen van de  basishouding zijn aanwezig (V-shape, zigzag, op de ballen van de voeten, enkels/knieën/heupen gebogen, gewicht naar voren).
  Dit hoeft nog niet altijd goed te gaan.
 • Afwisseling tussen 6 en 8 count basispas gaat gemakkelijk.
 • De betekenis van het begrip ‘Frame’ is bekend.
 • Er is een basiskennis over het opzoeken van de connectie met de partner.
 • Er is een basiskennis aanwezig over het opzoeken van de ‘stretch’.
  Dit hoeft nog niet voldoende uitgevoerd te worden.
 • De betekenis van ‘in-en-uit-de lijn stappen is bekend voor de leiders.
  Dit hoeft nog niet voldoende uitgevoerd te worden.
 • De betekenis van ‘op de lijn blijven’ is bekend voor volgers.
  Dit hoeft nog niet voldoende uitgevoerd te worden.
 • Er wordt niet meer naar de grond gekeken.
 • Er is een basiskennis over de opbouw van swingmuziek in relatie tot ‘breaks’.
  Dit hoeft nog niet voldoende uitgevoerd te worden.
 • Er is een basiskennis van syncopatie.
  Dit hoeft nog niet voldoende uitgevoerd te worden.

Lindy Hop 3

Level 3 is verdeeld in 3a en 3b en bij uitzondering 3c. Deze groepen krijgen over het algemeen tegelijkertijd les maar dansen ieder op eigen niveau in clusters. Er is geen mogelijkheid in te schrijven voor a, b of c, deze indeling wordt door JazzOut bepaald.  Aan dit blok wordt meerdere keren deelgenomen. Het lesprogramma is elk blok verschillend waardoor de lesinhoud uitdagend, verrassend en motiverend blijft. 

Deelname aan socials en workshops door internationale Lindy Hop leraren is een voorwaarde om door te stromen van 3a naar hoger.

Minimale kennis van moves:

 • Alle moves zoals beschreven bij de level beschrijving van level 2 moeten met gemak kunnen worden uitgevoerd
 • SwingOut variaties zoals de inside turn, outside turn and Texas Tommy
 • Verschillende Pass By variaties, 
 • Verschillende Send Out variaties
 • Enkele Charleston move variaties
 • Sugarpush basis
 • Verschillende solo moves kunnen als variatie worden ingezet
 • Enkele voetenwerk variaties kunnen zonder moeite worden ingezet
 • Improvisatie wordt gebruikt om de dans in te vullen

Minimale kennis van technieken:

 • De ‘bounce’ wordt bewust ingezet
 • De basishouding is altijd aanwezig
 • Er is een beginsel van het hele lijf dat aan het dansen is, dus bijvoorbeeld niet alleen de benen)
 • Het ‘Frame’ wordt in basis gehouden 
 • De connectie met de partner wordt altijd gezocht
 • Er is een gevoel van stretch op de momenten van leiden/volgen
 • Volgers blijven op hun lijn
 • Leiders zijn bewust van de lijn van hun volger en handelen hiernaar
 • Er wordt niet naar de grond gekeken
 • De dans wordt gebruikt als aanvulling op de muziek, er wordt geluisterd naar de muziek
 • Syncopatie wordt in basismoves goed uitgevoerd
 • De betekenis van ‘being present’ is bekend
  Dit hoeft niet altijd goed uitgevoerd te worden
 • De betekenis van ‘absorb energy’ is bekend
  Dit hoeft nog niet altijd goed uitgevoerd te worden
 • Er kan met gemak gedanst worden op 140BPM – klik hier om 140BPM te horen