Lindy Hop

JazzOut geeft wekelijks Lindy Hop lessen in Den Bosch en Nijmegen. Ieder blok bevat 12 lessen. De levels lopen uiteen van absolute beginners tot gevorderden. Iedereen kan Lindy Hop lessen meedoen, ongeacht leeftijd, gender of (geen) danservaring etc. Lindy Hop lessen starten 2 of 3 keer per jaar.

Algemeen

Rouleren

In alle levels wordt het gerouleerd in de lessen. Lindy Hop is een sociale dans, dit is goed te zien op socials, iedereen danst met iedereen. In de les wordt dit sociale aspect nagebootst,, zodat iedereen gewend is om met anderen te dansen. Naast dat rouleren leuk is en goed voor sociale omgang, is het ook zeer belangrijk voor de dansontwikkeling. Doordat iedereen zijn eigen stijl en inbreng heeft in de dans, is het dansen met verschillende partners een verrijking voor de eigen dans. Men raakt gewend aan verschillende leider- en volgereigenschappen, het leren van de dans gaat hierdoor het snelst.

Partners

Je hebt geen vaste partner nodig om je in te schrijven. In de inschrijvingen wordt er een leider/volger ratio aangehouden, wanneer het ratio het toelaat kan je inschrijving worden geaccepteerd. Door het rouleren leer je iedereen in de les kennen.

Lesblokken per level

Level 1

In level 1 kan ervoor gekozen worden een blok van 12 of 6 lessen mee te doen. In de eerste 6 lessen (level 1a) wordt de basic 6-count en bijbehorende basis moves behandeld. In het tweede deel van het blok (1b) worden de 8-count basispas en moves behandeld, ook de Lindy Charleston basis komt aan bod. Er wordt 2 tot 3x per jaar gestart met een beginners level. Iedereen moet starten in 1a, dit omdat de technieken die hierin behandeld worden essentieel zijn voor verdere ontwikkeling in de dans.

Level 2 en hoger

Ieder blok heeft 12 lessen. Per jaar wordt er 3 keer gestart met een nieuw blok. Voor uitgebreide omschrijving van de lesinhoud zie

Voor uitgebreide omschrijving van de lesinhoud zie Levelbeschrijving.

Prijzen

Er is de mogelijkheid om in 2 termijnen te betalen. Contacteer JazzOut hierover voor meer informatie. JazzOut neemt deel aan de ‘Meedoenregeling’ in Nijmegen. Contacteer JazzOut hierover voor meer informatie.

Level 1

Voor level 1 is er de keuze om in te schrijven voor level 1a of 1ab. Andere danservaring is niet noodzakelijk. Wanneer dit wel het geval is zal er eerst het beginnerlevel gevolgd moeten worden. Lindy Hop heeft een andere basis, gevoel en andere techniek dan alle andere dansen.

1a: 6 lessen regulier: €60,- / studenten: €55,-
1b: 6 lessen regulier: €60,- / studenten: €55,- 
1a+b: 12 lessen regulier: €105,- / studenten: €90,- 

Voor details kijk bij Prijzen lessen & workshops.

Level 2 en hoger

1 blok: 12 lessen regulier: €105,- / studenten: €90,-

Voor details kijk bij Prijzen lessen & workshops.

Start nieuw blok

Het nieuwe blok Lindy Hop start 2 of 3 keer per jaar. Kijk voor alle data en tijden bij lesschema.

Den Bosch

Level 1, 2 & 3 – Datum van de eerste les: 5 Januari

Nijmegen

Level 1, 2, 3 – Datum van de eerste les: 7 Januari

*Registraties voor Lindy Hop zijn altijd open. 

Levelbeschrijving

De lessen zijn ingedeeld op niveau. Het indelen van niveau gebeurt op vaardigheden en inzet, het aantal jaren wat er is gedanst telt weinig mee in de niveaubepaling. Voor zowel de groep als persoon is het belangrijk om op het eigen dans- en leerniveau ingedeeld te zijn om de les zo goed mogelijk aan te kunnen laten sluiten bij de leercurve. Vul bij de inschrijving het niveau in waarvan verwacht wordt dat het de juiste zal zijn. Om het juiste level te kiezen wordt er gebruik gemaakt van onderstaande levelbeschrijving. JazzOut maakt de uiteindelijke beslissing over het deel te nemen level.

Lindy Hop 1a / b

Wanneer je nog nooit Lindy Hop gedanst hebt, of alleen wat proeflessen mee hebt gedaan en dus een absolute beginner bent in Lindy Hop. Dan is dit het level wat gekozen moet worden. 

Over het algemeen wordt er 1 of 2 maal deelgenomen aan de level 1 lessen. De basis moet er goed inzitten voordat men door kan stromen naar het volgende level. Wanneer dit nog niet het geval is, doordat de basis nog niet lukt of er veel lessen zijn gemist zal er in overleg worden gekeken naar welk level het best aansluit. 

Wanneer er al Lindy Hop gedanst is in één rol en er nu op de andere rol ingezet gaat  worden, is dit ook het level wat gekozen moet worden. De basis is voor leiders en volgers verschillend. 

Wanneer er al een andere dans(stijl) beoefend is, is het toch noodzakelijk om het beginnerlevel te volgen. Lindy Hop heeft een ander gevoel, andere technieken en een andere basis dan alle andere dansen. Het kan zelfs lastiger zijn om de andere dans(stijl) los te koppelen van de Lindy Hop stijl.

Lindy Hop 2

Level 2 is verdeeld in 2a en 2b en bij uitzondering 2c. Deze groepen krijgen over het algemeen tegelijkertijd les maar dansen ieder op eigen niveau in clusters. Er is geen mogelijkheid in te schrijven voor a, b of c, deze indeling wordt door JazzOut bepaald.  

Aan dit blok wordt meerdere keren deelgenomen. Het lesprogramma is elk blok verschillend waardoor de lesinhoud uitdagend, verrassend en motiverend blijft. 

Minimale kennis van moves:

 • 6 count basics: Pass by, Trade places, Tuck Turn, Hip Hip Hooray.
  Deze kunnen met gemak gedanst worden
 • 8 count basics: He goes, She goes.
  Deze kunnen met gemak gedanst worden
 • 8 count basics: SwingOut, Lindy Circle.
  De richtingen en basis van wat men moet doen is bekend, hoeft nog niet gemakkelijk te gaan.
 • Charleston Basic.
  Deze basispas kan gedanst worden, maar het hoeft nog niet gemakkelijk te gaan.

Minimale kennis van technieken:

 • De ‘bounce’ is voldoende aanwezig.
 • De beginselen van de  basishouding zijn aanwezig (V-shape, zigzag, op de ballen van de voeten, enkels/knieën/heupen gebogen, gewicht naar voren).
  Dit hoeft nog niet altijd goed te gaan.
 • Afwisseling tussen 6 en 8 count basispas gaat gemakkelijk.
 • De betekenis van het begrip ‘Frame’ is bekend.
 • Er is een basiskennis over het opzoeken van de connectie met de partner.
 • Er is een basiskennis aanwezig over het opzoeken van de ‘stretch’.
  Dit hoeft nog niet voldoende uitgevoerd te worden.
 • De betekenis van ‘in-en-uit-de lijn stappen is bekend voor de leiders.
  Dit hoeft nog niet voldoende uitgevoerd te worden.
 • De betekenis van ‘op de lijn blijven’ is bekend voor volgers.
  Dit hoeft nog niet voldoende uitgevoerd te worden.
 • Er wordt niet meer naar de grond gekeken.
 • Er is een basiskennis over de opbouw van swingmuziek in relatie tot ‘breaks’.
  Dit hoeft nog niet voldoende uitgevoerd te worden.
 • Er is een basiskennis van syncopatie.
  Dit hoeft nog niet voldoende uitgevoerd te worden.

Lindy Hop 3

Level 3 is verdeeld in 3a en 3b en bij uitzondering 3c. Deze groepen krijgen over het algemeen tegelijkertijd les maar dansen ieder op eigen niveau in clusters. Er is geen mogelijkheid in te schrijven voor a, b of c, deze indeling wordt door JazzOut bepaald.  Aan dit blok wordt meerdere keren deelgenomen. Het lesprogramma is elk blok verschillend waardoor de lesinhoud uitdagend, verrassend en motiverend blijft. 

Deelname aan socials en workshops door internationale Lindy Hop leraren is een voorwaarde om door te stromen van 3a naar hoger.

Minimale kennis van moves:

 • Alle moves zoals beschreven bij de level beschrijving van level 2 moeten met gemak kunnen worden uitgevoerd
 • SwingOut variaties zoals de inside turn, outside turn and Texas Tommy
 • Verschillende Pass By variaties, 
 • Verschillende Send Out variaties
 • Enkele Charleston move variaties
 • Sugarpush basis
 • Verschillende solo moves kunnen als variatie worden ingezet
 • Enkele voetenwerk variaties kunnen zonder moeite worden ingezet
 • Improvisatie wordt gebruikt om de dans in te vullen

Minimale kennis van technieken:

 • De ‘bounce’ wordt bewust ingezet
 • De basishouding is altijd aanwezig
 • Er is een beginsel van het hele lijf dat aan het dansen is, dus bijvoorbeeld niet alleen de benen)
 • Het ‘Frame’ wordt in basis gehouden 
 • De connectie met de partner wordt altijd gezocht
 • Er is een gevoel van stretch op de momenten van leiden/volgen
 • Volgers blijven op hun lijn
 • Leiders zijn bewust van de lijn van hun volger en handelen hiernaar
 • Er wordt niet naar de grond gekeken
 • De dans wordt gebruikt als aanvulling op de muziek, er wordt geluisterd naar de muziek
 • Syncopatie wordt in basismoves goed uitgevoerd
 • De betekenis van ‘being present’ is bekend
  Dit hoeft niet altijd goed uitgevoerd te worden
 • De betekenis van ‘absorb energy’ is bekend
  Dit hoeft nog niet altijd goed uitgevoerd te worden
 • Er kan met gemak gedanst worden op 140BPM – klik hier om 140BPM te horen